Българските народни танци са една неразделна част от българската култура и фолклор. Пъстър, разнообразен и богат, той отразява бита и живота на нашия народ. По всякакъв повод и без повод народната душа пее, свири и танцува. А в танците той е намерил своята свобода. Разнообразието му е неизследимо и е като многоцветна пъстра палитра, простираща се между четирите краища на красивата ни родина.